Welkom

Na aan te melden op Galop.be kan u evenementen toevoegen in de kalender, zoekertjes toevoegen, uw bedrijf toevoegen in de bedrijvengids, uw registratie voor de nieuwsbrief aanpassen,...

Registreren is gratis.Registreren

• Registreren op Galop.be is gratis
• Door te registreren verklaart u zich akkoord met de Gebruiksvoorwaarden (klik hier).

» Klik hier om te registreren.
Inloggen

Onthoud mij

Privacy Statement

laatste wijziging: 03 juni 2020

Op uw gebruik van de website van Galop.be (hierna: de 'Website'), en op alle aan u door Galop.be op of vanaf de Website te leveren producten, informatie, software en/of diensten (hierna gezamenlijk: de 'Diensten') zijn de voorwaarden van een juridische overeenkomst tussen u en Galop.be van toepassing. 'Galop.be' betekent Galop.be/Pweb Solutions BV, gevestigd op Volmolenweg 7, 2450 Meerhout (België). Dit privacy statement maakt deel uit van de algemene Gebruiksvoorwaarden van Galop.be (http://www.galop.be/gebruiksvoorwaarden ).

In principe kan u de Website gebruiken zonder uw persoonsgegevens mede te delen. Het kan evenwel zijn dat de toegang tot bepaalde delen van de Website of het gebruik van bepaalde functionaliteiten, slechts mogelijk is op voorwaarde dat u de gevraagde gegevens meedeelt.

Galop.be is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.
Galop.be zal alle redelijke maatregelen nemen teneinde uw gegevens naar best vermogen te beschermen tegen verlies, diefstal of niet-toegelaten gebruik of toegang door derden.

Uw gegevens worden door Galop.be verwerkt in het kader van het beheer van de dienst, marktstudies en met het oog op het voeren van gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes i.v.m. onze producten en diensten. Deze persoonsgegevens kunnen tevens worden gebruikt met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes en kunnen worden overgemaakt aan derden voor direct marketing doeleinden. Indien u dergelijke informatie niet wenst te ontvangen kan u ons dit meedelen per email of per brief. U heeft recht uw persoonlijke gegevens waarover Galop.be beschikt te raadplegen, aan te passen en te verwijderen. U kunt dit recht ten alle tijde uitoefenen via de optie "mijn gegevens", waar u rechtstreeks toegang hebt tot uw gegevens. De gebruiker kan verder steeds kosteloos vragen om mededeling en verbetering van zijn gegevens aan Pweb Solutions.

Indien de gebruiker geen commerciële informatie van Pweb Solutions en/of van derden wenst te ontvangen of indien de gebruiker het gebruik van zijn elektronische contactgegevens voor informatie- of promotiecampagnes en andere directe marketingdoeleinden door Pweb Solutions wenst te stoppen, dient de gebruiker Pweb Solutions hiervan op de hoogte te brengen via info@pweb.be.

U garandeert dat de gegevens welke u meedeelt u toebehoren, juist en volledig zijn. Het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens, dan wel gegevens welke toebehoren aan derden die u daartoe geen toestemming hebben gegeven, kan ertoe leiden dat Galop.be u iedere toegang tot de Website of delen daarvan ontzegt, dit tijdelijk of definitief.

Galop.be is in ieder geval nooit aansprakelijk voor het gebruik dat derden van uw gegevens maken. Zo kan de Website links bevatten naar sites van derden of reclame-boodschappen van derden-adverteerders via dewelke uw persoonsgegevens worden verzameld. Deze verzameling en verwerking van gegevens valt niet onder de verantwoordelijkheid van Galop.be, doch onder de aansprakelijkheid van de desbetreffende adverteerder of beheerder van de site in kwestie waarnaar u zich begeeft.

Galop.be registreert informatie over de verbinding die u maakt met de Website en over de software die u daartoe gebruikt. Deze informatie omvat o.a. uw IP-adres, het tijdstip waarop u de website bezoekt, het type browser dat u gebruikt en de pagina's die u bezoekt. Deze gegevens worden gebruikt om anonieme statistieken op te maken en om aan de hand van analyses de kwaliteit van onze website en van onze dienstverlening te verbeteren.

Gebruiksvoorwaarden  |  Privacy statement
Alle rechten voorbehouden 2000-2022 © Galop.be & Pweb Solutions