Welkom

Na aan te melden op Galop.be kan u evenementen toevoegen in de kalender, zoekertjes toevoegen, uw bedrijf toevoegen in de bedrijvengids, uw registratie voor de nieuwsbrief aanpassen,...

Registreren is gratis.Registreren

• Registreren op Galop.be is gratis
• Door te registreren verklaart u zich akkoord met de Gebruiksvoorwaarden (klik hier).

» Klik hier om te registreren.
Inloggen

Onthoud mij
26/03/2019 12:02 - Algemeen

LRV en VLP kijken samen naar de toekomst!

De algemene vergaderingen van VLP en LRV keurden een gezamenlijke intentieverklaring goed!

 

In 2016 werd een mogelijk fusieproject tussen VLP en LRV stopgezet. Dit project liep toen onder impuls van het decreet met betrekking tot de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector. Beide verenigingen zijn na deze stopzetting wel nauw blijven samenwerken in het belang van de paardensport en met focus op de basissport en de kleinere disciplines.

 

De bestaande overeenkomsten werden vernieuwd waar mogelijk en nieuwe, overkoepelende initiatieven werden opgestart. Zo nemen ruiters van beide federaties zowel op eventing- als op menindoorwedstrijden aan elkaars wedstrijden deel. Ruiters genieten, dankzij deze samenwerking, van een ruimere kalender. VLP-ruiters hebben ook steeds kunnen inschrijven voor de open reeksen tijdens de SBB Competitie voor Jonge Pony’s en Paarden. Sinds 2019 kunnen ook sportbeoefenaars met een LRV-lidmaatschap van start gaan op de nationale (Men-) TRECwedstrijden.

 

Allemaal voorbeelden van samenwerkingen, die hun vruchten duidelijk afwerpen en zorgen voor bredere en meer haalbare organisaties, meer diversiteit, meer geografische opties en daardoor meer tevredenheid bij alle sportbeoefenaars. Via deze akkoorden werden ook de raakvlakken tussen beide federaties steeds duidelijker.

 

Door deze evolutie van de voorbije twee jaren, werd beslist om de opties naar een meer verweven structuur terug bespreekbaar te maken. Beide verenigingen schreven daarom een gezamenlijke intentieverklaring met het oog op een integratieproject. Deze goedgekeurde intentieverklaring formaliseert de bereidheid om met elkaar in gesprek te gaan en de opties open te houden om al dan niet een richtlijn uit te werken naar een mogelijke fusie, integratie of uitgebreidere samenwerking, in welke vorm dan ook. Beide partijen verbinden zich ertoe om over te gaan tot een open dialoog. Er is eveneens afgesproken om alle opties tijdens een traject van maximaal twee jaar te bekijken. Deze intentieverklaring heeft geen invloed op de lopende afspraken noch staat dit de uitwerking van nieuwe, gemeenschappelijke projecten in de weg.

 

“De paardensport brengt mensen (en paarden) samen.  Dat geldt zowel voor VLP als voor LRV. Ik ben bijzonder blij dat we met deze intentieverklaring een stap dichter zetten bij het samenbrengen van twee verenigingen. Het wordt onze gezamenlijke uitdaging ervoor te zorgen dat in deze  samenwerking ieder zijn eigenheid kan houden zodat we ons allen kunnen terugvinden in dit project. Er is alvast één sterke gemeenschappelijke passie, namelijk die voor de paardensport. Deze passie zal de gids zijn tijdens dit traject”, aldus Glenn Maes, voorzitter VLP.

 

“Het is onze ambitie om binnen wijzigende sportieve, maatschappelijke en politieke omstandigheden het beste te vinden voor onze paardensportbeoefenaars en al wie er bij betrokken is. Het zal daarom onze gezamenlijke uitdaging zijn om door een meer geïntegreerde en tegelijkertijd complementaire werking onze paardensport een mooie toekomst te garanderen”, aldus Georges Van Keerberghen, voorzitter LRV.

 

VLP en LRV kijken samen, met een open visie, uit naar de toekomst!


Nieuws afgelopen 24 uur

Gebruiksvoorwaarden  |  Privacy statement
Alle rechten voorbehouden 2000-2019 © Galop.be & Pweb Solutions